The 1918 Finnish Civil War Revisited: The Digital Aftermath

Tekijä: Heimo Anne Maarit
Tekijöiden määrä: 1
Julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 2
JUFO-ID: 56228
Julkaisija: Folklore : Electronic Journal of Folklore
Julkaisuvuosi: 2014
ISSN: 1406-0957
1406-0949
Volyymi: 57
Sivunumerot: 141 - 168
Tieteenala: Humanistiset tieteet
Muut humanistiset tieteet
Koulutusala: Humanistinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Heimo, Anne Maarit - Turun yliopisto, Folkloristiikka
Sarja: Folklore : Electronic Journal of Folklore
Linkit: http://www.folklore.ee/folklore/vol57/heimo.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun yliopisto, Folkloristiikka
suborganization 0/Yliopisto/
1/Yliopisto/Turun yliopisto/
2/Yliopisto/Turun yliopisto/Folkloristiikka/
institution Turun yliopisto
org_id 14648
title The 1918 Finnish Civil War Revisited: The Digital Aftermath
spellingShingle The 1918 Finnish Civil War Revisited: The Digital Aftermath
Folklore : Electronic Journal of Folklore
Heimo, Anne Maarit
title_full The 1918 Finnish Civil War Revisited: The Digital Aftermath
title_fullStr The 1918 Finnish Civil War Revisited: The Digital Aftermath
title_full_unstemmed The 1918 Finnish Civil War Revisited: The Digital Aftermath
title_sort 1918 FINNISH CIVIL WAR REVISITED: THE DIGITAL AFTERMATH
title_short The 1918 Finnish Civil War Revisited: The Digital Aftermath
author_additional Heimo Anne Maarit
n_contributors 1
n_contributors_class 1
container_start_page 141
container_end_page 168
jufo_series 56228
jufo_class 2
series Folklore : Electronic Journal of Folklore
seriesStr Folklore : Electronic Journal of Folklore
issn 1406-0957
1406-0949
container_volume 57
publisher Folklore : Electronic Journal of Folklore
okm_publication_type A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
1/TYPE_A/TYPE_A1/
okm_primary_field_of_science Muut humanistiset tieteet
1/Humanistiset tieteet/Muut humanistiset tieteet/
field_of_education Humanistinen
icop 0
open_access OA_1 OA-julkaisukanava
open_access2 OA_1 OA-julkaisukanava
author Heimo, Anne Maarit
author2 Heimo, Anne Maarit
local_author Heimo, Anne Maarit
local_author3 Heimo, Anne Maarit
Heimo, A.
local_author2 Heimo, Anne Maarit - Turun yliopisto, Folkloristiikka
publishDate 2014
country_of_origin 233
kv 0
url http://www.folklore.ee/folklore/vol57/heimo.pdf
id 0252548514
last_indexed 2020-07-08T04:30:19Z
_version_ 1671610310033670144
score 13,26125