Finding Folk Religion: An Archaeology of 'Strange' Behaviour

Tekijä: Hukantaival Sonja
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 2
JUFO-ID: 56228
Julkaisija: Folklore : Electronic Journal of Folklore
Julkaisuvuosi: 2013
ISSN: 1406-0949
1406-0957
Volyymi: 55
Sivunumerot: 99 - 124
Tieteenala: Humanistiset tieteet
Historia ja arkeologia
Koulutusala: Humanistinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Hukantaival, Sonja Maj - Turun yliopisto, Arkeologia
Sarja: Folklore : Electronic Journal of Folklore
Linkit: http://www.folklore.ee/folklore/vol55/hukantaival.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun yliopisto, Arkeologia