Acquiring Language as a Twin : Twin children's early health, social environment and emerging language skills

Tekijä: Elo Hanna
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: G4 Monografiaväitöskirja
Julkaisija: Tampere University Press
Julkaisuvuosi: 2016
ISSN: 1456-954X
Numero: 1740
Tieteenala: Humanistiset tieteet
Kielitieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Elo, Hanna - Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sarja: Acta Electronica Universitatis Tamperensis
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0296-2
Organisaation sisäinen affiliaatio: Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö