Finland has abolished subject based teaching?

Tekijät: Yuzhuo Cai; Yan Wang; Jun Teng
Tekijöiden määrä: 3
Kieli: kiina
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Julkaisuvuosi: 2016
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Cai, Yuzhuo - Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu
Sarja: Cinese Teachers' Dainly
Linkit: http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5NDE2MDY3NA==&mid=2649938533&idx=1&sn=69fcc75511b0fcba8d3c92b038b57ef6&chksm=8854a828bf23213e01aac34466923762723bf82b4bf3cfeca3a2f9de1863108cb3f450e0c331&mpshare=1&scene=5&srcid=11231J3dYIV32iYMK8cobV0P#rd
Organisaation sisäinen affiliaatio: Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu