About and on behalf of scriptum est : The literary, bibliographic, and educational rationality sui generis of the library and librarianship on the top of what literature has produced

Tekijä: Suominen, Vesa Jukka Ilmari
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos
Julkaisufoorumiluokka : 1
JUFO-ID: 67710
Julkaisija: Oulun yliopisto
Julkaisuvuosi: 2016
ISSN: 1796-4725
Tieteenala: Humanistiset tieteet
Muut humanistiset tieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Suominen, Vesa Jukka Ilmari - Oulun yliopisto, Informaatiotutkimus ja viestintä
Sarja: Studia humaniora ouluensia
Aiheet:
Linkit: http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526212302.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Oulun yliopisto, Informaatiotutkimus ja viestintä