Ketterästi käänteisessä luokkahuoneessa sulautuvaa opetusta, yhteisöllistä oppimista ja tiimiopettajuutta: Työelämätaidot- ja Organisational development -moduulien pilotti-toteutukset

Julkaisussa: Sulautuvaa opetusta, käänteistä oppimista
Tekijä: Pirjo Valokorpi, Mikko Mäntyneva, Helena Turunen, Miikka Ruusunen &Jaana Kullaslahti
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Julkaisuvuosi: 2016
Emojulkaisun nimi: Sulautuvaa opetusta, käänteistä oppimista
Sivunumerot: 31 - 39
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Turunen, Helena - Hämeen ammattikorkeakoulu, Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen
Kullaslahti, Jaana - Hämeen ammattikorkeakoulu, Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen
Ruusunen, Miikka - Hämeen ammattikorkeakoulu, Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen
Mäntyneva, Mikko - Hämeen ammattikorkeakoulu, Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen
Valokorpi, Pirjo - Hämeen ammattikorkeakoulu, Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen
Linkit: http://hdl.handle.net/10138/161884
Organisaation sisäinen affiliaatio: Hämeen ammattikorkeakoulu, Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen