Development of teachers' competences when working in transnational education

Julkaisussa: Export of education by Finnish universities of applied sciences : reflections on best practices
Tekijät: Seija Mahlamäki-Kultanen, Maaret Viskari & Tiina Mäenpää
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
JUFO-ID: 83091
Julkaisija: Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2016
ISSN: 1456-2332
Emojulkaisun nimi: Export of education by Finnish universities of applied sciences : reflections on best practices
Sivunumerot: 66 - 74
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Viskari, Maaret - Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Mahlamäki-Kultanen, Seija - Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Mäenpää, Tiina - Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-437-4
Organisaation sisäinen affiliaatio: Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu