"Painted whore-babies! Paedo bikinis! Bulging Penises! Fashion and media debates on children's sexualization."

Tekijä: Vänskä Annamari
Tekijöiden määrä: 1
Julkaisutyyppi: A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 1
JUFO-ID: 78785
Julkaisija: Porn Studies
Julkaisuvuosi: 2016
ISSN: 2326-8743
Volyymi: 3
Numero: 4
Sivunumerot: 453 - 456
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Media- ja viestintätieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Vänskä, Annamari - Turun yliopisto, Historian, kultt ja tait tutk lts:n yht
Sarja: Porn Studies
Linkit: https://dx.doi.org/10.1080/23268743.2016.1259961
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun yliopisto, Historian, kultt ja tait tutk lts:n yht