Moderni korporaatio- ja yritysennakointitoiminta ja ennakoivan VUCA-johtamisen haasteet: Epävakaus, epävarmuus, kompleksisuus ja monimerkityksellisyys

Tekijä: Jari Kaivo-oja
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Julkaisija: Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen blogi
Julkaisuvuosi: 2016
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Muut yhteiskuntatieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Kaivo-oja, Jari - Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Sarja: Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen blogi
Linkit: https://ffrc.wordpress.com/2016/12/19/vuca-johtaminen/
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus