TKIO ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa

Julkaisussa: Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan integrointi opetukseen Lapin ammattikorkeakoulussa
Tekijä: Kärnä, Veikko
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Lapin ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2016
ISSN: 2342-2491
Emojulkaisun nimi: Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan integrointi opetukseen Lapin ammattikorkeakoulussa
Sivunumerot: 93 - 94
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Kärnä, Veikko - Lapin ammattikorkeakoulu, YAMK
Sarja: Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja
Aiheet:
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-316-149-8
Organisaation sisäinen affiliaatio: Lapin ammattikorkeakoulu, YAMK