Collaboration of Higher Education Institutions with Enterprises

Julkaisussa: Development and Facilitation of Innovative Pedagogy in the Nordic-Russian Context
Tekijät: Mikhail Nemilentsev; Pernille Christiansen; Peter Storm-Henningsen; Simon Lund; Svetlana Tereschenko; Tatiana Tereshkina
Tekijöiden määrä: 6
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Mikkelin ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2016
ISSN: 1458-7629
Emojulkaisun nimi: Development and Facilitation of Innovative Pedagogy in the Nordic-Russian Context
Numero: 78
Sivunumerot: 76 - 91
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Liiketaloustiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Nemilentsev, Mikhail - Mikkelin ammattikorkeakoulu, Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli
Sarja: D: Free-form Publications - Vapaamuotoisa julkaisuja
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-588-565-4
Organisaation sisäinen affiliaatio: Mikkelin ammattikorkeakoulu, Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli