Mitä maaseutumatkailussa kannattaa kehittää?

Tekijä: Ruusunen, Raija
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Julkaisija: Leader Länsi-Saimaa ry
Julkaisuvuosi: 2016
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Liiketaloustiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Ruusunen, Raija - Karelia-ammattikorkeakoulu, 6151 Restonomi
Sarja: Kaakon Kantri
Organisaation sisäinen affiliaatio: Karelia-ammattikorkeakoulu, 6151 Restonomi