Kuntoutusalan koulutus.Valtakunnallinen selvitys kuntoutusalan koulutuksesta ammattikorkeakouluissa 2015

Tekijät: Harra, Toini; Holvikivi, Johanna; Kiventaus, Kaisu; Sipari, Salla
Tekijöiden määrä: 4
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Julkaisija: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2016
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Holvikivi, Johanna - Metropolia ammattikorkeakoulu, Osallistuminen ja toimintakyky
Kiventaus, Kaisu - Metropolia ammattikorkeakoulu, Osallistuminen ja toimintakyky
Sipari, Salla - Metropolia ammattikorkeakoulu, Osallistuminen ja toimintakyky
Harra, Toini - Metropolia ammattikorkeakoulu, Osallistuminen ja toimintakyky
Linkit: 0
http://kuntoutusalanselvitys.metropolia.fi
Organisaation sisäinen affiliaatio: Metropolia ammattikorkeakoulu, Osallistuminen ja toimintakyky