Uudistuva kuntoutusosaaminen työ ja koulutus yhdessä

Tekijät: Harra, Toini; Kekäläinen, Kaija; Mäkinen, Elisa; Paalasmaa, Pekka; Sipari, Salla
Tekijöiden määrä: 5
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja
Julkaisija: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2016
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Mäkinen, Elisa - Metropolia ammattikorkeakoulu, Osallistuminen ja toimintakyky
Kekäläinen, Kaija - Metropolia ammattikorkeakoulu, Osallistuminen ja toimintakyky
Paalasmaa, Pekka - Metropolia ammattikorkeakoulu, Osallistuminen ja toimintakyky
Sipari, Salla - Metropolia ammattikorkeakoulu, Osallistuminen ja toimintakyky
Harra, Toini - Metropolia ammattikorkeakoulu, Osallistuminen ja toimintakyky
Sarja: Mikrokirjat
Linkit: 0
https://wiki.metropolia.fi/download/attachments/19507750/MET_uudistuva_kuntoutusosaaminen_e-taitto.pdf?version=1&modificationDate=1478074473000&api=v2
Organisaation sisäinen affiliaatio: Metropolia ammattikorkeakoulu, Osallistuminen ja toimintakyky