Understanding low temperature corrosion in Kraft Recovery Boilers Implications for Increased Energy Recovery

Julkaisussa: Pulping, Engineering, Environmental, Recycling, Sustainability Conference 2016 (PEERS 2016)
Tekijät: Nikolai Demartini, Emil Vainio, Henri Holmblad, Mikko Hupa
Tekijöiden määrä: 4
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Julkaisufoorumiluokka : 0
JUFO-ID: 8702
Julkaisija: Curran Associates Inc.
Julkaisuvuosi: 2016
Emojulkaisun nimi: Pulping, Engineering, Environmental, Recycling, Sustainability Conference 2016 (PEERS 2016)
Volyymi: 1
Tieteenala: Luonnontieteet
Kemia
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Vainio, Emil - Åbo Akademi, Kemi (teknisktvetenskapliga)
Holmblad, Henri - Åbo Akademi, Kemi (teknisktvetenskapliga)
Hupa, Mikko - Åbo Akademi, Kemi (teknisktvetenskapliga)
De Martini, Nikolai - Åbo Akademi, Kemi (teknisktvetenskapliga)
Organisaation sisäinen affiliaatio: Åbo Akademi, Kemi (teknisktvetenskapliga)