Experiences on joint language teaching on the net

Julkaisussa: Spinning e-pedagogical Nets - Pedagogical development and experiments in higher education
Tekijät: Bergman, Hilkka; Tedremaa-Levorato, Kristiina
Tekijöiden määrä: 2
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Turun ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2016
ISSN: 1457-7925
Emojulkaisun nimi: Spinning e-pedagogical Nets - Pedagogical development and experiments in higher education
Sivunumerot: 149 - 159
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Bergman, Hilkka - Turun ammattikorkeakoulu, Liiketalous
Sarja: Turun ammattikorkeakoulun raportteja
Linkit: http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166371.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Liiketalous