Innolla insinööriksi projektioppimista prosessi- ja materiaalitekniikan koulutuksessa

Julkaisussa: Uudistuva korkeakoulu - Esimerkkejä innovaatiopedagogiikan soveltamisesta opetuksessa ja korkeakoulun toiminnassa
Tekijät: Hovinen, Taina; Hänninen, Hanna; Lehtinen, Liisa; Loppela-Rauha, Sari
Tekijöiden määrä: 4
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Turun ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2016
ISSN: 1457-7925
Emojulkaisun nimi: Uudistuva korkeakoulu - Esimerkkejä innovaatiopedagogiikan soveltamisesta opetuksessa ja korkeakoulun toiminnassa
Sivunumerot: 21 - 28
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Hänninen, Hanna - Turun ammattikorkeakoulu, Kemiantekniikka
Lehtinen, Liisa - Turun ammattikorkeakoulu, Kemiantekniikka
Loppela-Rauha, Sari - Turun ammattikorkeakoulu, Kemiantekniikka
Hovinen, Taina - Turun ammattikorkeakoulu, Kemiantekniikka
Sarja: Turun ammattikorkeakoulun raportteja
Linkit: http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166449.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Kemiantekniikka