The Implementation of the Erasmus+ Programme Cooperation for innovation and the exchange of good practices in the field of education, training and youth (Key Action 2)

Julkaisussa: The Erasmus+ Programme (Regulation EU No. 1288/2013): European Implementation Assessment
Tekijä: Kettunen, Juha
Tekijöiden määrä: 1
Julkaisutyyppi: B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Julkaisija: European Union
Julkaisuvuosi: 2016
Emojulkaisun nimi: The Erasmus+ Programme (Regulation EU No. 1288/2013): European Implementation Assessment
Sivunumerot: 291 - 335
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Liiketaloustiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Kettunen, Juha - Turun ammattikorkeakoulu, Yhteiset palvelut
Linkit: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581414/EPRS_STU(2016)581414_EN.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Yhteiset palvelut