Tutkittu tieto pohjaksi psykiatristen sairaaloiden hoitajien työturvallisuuden kehittämiseen

Tekijät: Berg, Johanna; Lahti, Mari
Tekijöiden määrä: 2
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Julkaisija: Turun ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2016
ISSN: 2242-3516
Numero: 27.9.2016
Tieteenala: Lääke- ja terveystieteet
Terveystiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Berg, Johanna - Turun ammattikorkeakoulu, Terveysala
Lahti, Mari - Turun ammattikorkeakoulu, Terveysala
Sarja: Hyve : Turun AMK:n terveyden ja hyvinvoinnin verkkojulkaisu
Linkit: http://hyve.turkuamk.fi/?sivu=631
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Terveysala