Ensimmäinen digisairaanhoitajaryhmä aloitti Turun AMK:ssa

Tekijät: Paltta, Hannele; Pelander, Tiina; Siira, Kirsi
Tekijöiden määrä: 3
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Julkaisija: Turun ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2016
ISSN: 2242-1726
Numero: 4/2016
Tieteenala: Lääke- ja terveystieteet
Hoitotiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Paltta, Hannele - Turun ammattikorkeakoulu, Terveysala
Siira, Kirsi - Turun ammattikorkeakoulu, Terveysala
Pelander, Tiina - Turun ammattikorkeakoulu, Terveysala
Sarja: Aurinkolaiva - the Sun Ship
Linkit: http://aurinkolaiva.turkuamk.fi/fi/214/ensimmainen-digisairaanhoitajaryhma-aloitti-turun-amkssa/
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Terveysala