Neuroliikkujan liikuntapolut : hyviä käytäntöjä kunnille ja järjestöille

Tekijät: Luona-Helminen, Raija; Samstén, Riitta; Mäkilä, Päivi
Tekijöiden määrä: 3
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Julkaisija: Turun ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2016
ISSN: 1457-7925
Tieteenala: Lääke- ja terveystieteet
Liikuntatiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Mäkilä, Päivi - Turun ammattikorkeakoulu, Yhteiset palvelut
Luona-Helminen, Raija - Turun ammattikorkeakoulu, Kuntoutus ja terveysalan erityisalueet
Sarja: Turun ammattikorkeakoulun raportteja
Linkit: http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166067.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Yhteiset palvelut Turun ammattikorkeakoulu, Kuntoutus ja terveysalan erityisalueet