KINO:n yrittäjyysekosysteemi yhteistyössä yrittäjyyden edistämisen kimppuun!

Tekijä: Kallio-Gerlander, Jaana
Tekijöiden määrä: 1
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Julkaisija: Turun ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2016
ISSN: 2242-1726
Numero: 2/2016
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Liiketaloustiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Kallio-Gerlander, Jaana - Turun ammattikorkeakoulu, Liiketalous
Sarja: Aurinkolaiva - the Sun Ship
Linkit: http://aurinkolaiva.turkuamk.fi/fi/154/kinon-yrittajyysekosysteemi-yhteistyossa-yrittajyyden-edistamisen-kimppuun/
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Liiketalous