Ei kerrota niille!

Tekijä: Jalonen, Harri
Tekijöiden määrä: 1
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Julkaisija: Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Julkaisuvuosi: 2016
ISSN: 2323-1084
Numero: 12.4.2016
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Liiketaloustiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Jalonen, Harri - Turun ammattikorkeakoulu, Liiketalous
Sarja: Alusta!
Linkit: http://alusta.uta.fi/artikkelit/2016/04/12/ei-kerrota-niille.html
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Liiketalous