Yksityisen sääntelyn kehitys kansainvälisissä arvoketjuissa

Tekijä: Sorsa, Kaisa
Tekijöiden määrä: 1
Julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 2
JUFO-ID: 64374
Julkaisija: Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry ja Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys ry (OYY)
Julkaisuvuosi: 2016
ISSN: 0356-4037
Numero: 2/2016
Sivunumerot: 202 - 223
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Oikeustiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Sorsa, Kaisa - Turun ammattikorkeakoulu, Liiketalous
Sarja: Oikeus
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Liiketalous