Johdatus CDIO-opintoihin : prosessi- ja materiaalitekniikan insinöörien ensimmäisen vuoden opinnot Turun ammattikorkeakoulussa

Tekijät: Hovinen, Taina; Hänninen, Hanna; Lehtinen, Liisa; Loppela-Rauha, Sari
Tekijöiden määrä: 4
Julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Julkaisija: TOOL
Julkaisuvuosi: 2016
ISSN: 0355-855X
Numero: 3/2016
Sivunumerot: 28 - 29
Tieteenala: Tekniikka
Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Hänninen, Hanna - Turun ammattikorkeakoulu, Kemiantekniikka
Lehtinen, Liisa - Turun ammattikorkeakoulu, Kemiantekniikka
Loppela-Rauha, Sari - Turun ammattikorkeakoulu, Kemiantekniikka
Hovinen, Taina - Turun ammattikorkeakoulu, Kemiantekniikka
Sarja: Toolilainen : ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen alan järjestölehti
Linkit: http://www.d1003647-754.mynebula.fi/tool.fi/wp-content/uploads/2016/10/TOOL_3_2016.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Kemiantekniikka