Chinese nurses were coached in Beijing

Tekijä: Nurmela, Tiina
Tekijöiden määrä: 1
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Julkaisija: Turun ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2016
ISSN: 2242-1726
Numero: 3/2016
Tieteenala: Lääke- ja terveystieteet
Hoitotiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Nurmela, Tiina - Turun ammattikorkeakoulu, Terveysala
Sarja: Aurinkolaiva - the Sun Ship
Linkit: http://aurinkolaiva.turkuamk.fi/fi/197/chinese-nurses-were-coached-beijing/
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Terveysala