Arvostusta voi hankkia mutta ei ostaa eikä myydä

Tekijä: Jalonen, Harri
Tekijöiden määrä: 1
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Julkaisija: Arvoa urheilusta -hanke
Julkaisuvuosi: 2016
Numero: 22.1.2016
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Liiketaloustiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Jalonen, Harri - Turun ammattikorkeakoulu, Liiketalous
Sarja: Arvoa urheilusta -hankkeen blogi
Linkit: http://www.csb.fi/arvoa-urheilusta-hanke/arvostusta-voi-hankkia-mutta-ei-ostaa-eika-myyda/
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Liiketalous