Hyvä elämä : käytäntö, tutkimus ja ammattipedagogiikka

Tekijät: Mutanen, Arto; Kantola, Mauri; Kotila, Hannu; Vanhanen-Nuutinen, Liisa
Tekijöiden määrä: 4
Julkaisutyyppi: D6 Toimitettu ammatillinen teos
Julkaisija: Turun ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2016
ISSN: 1457-7917
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Liiketaloustiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Kantola, Mauri - Turun ammattikorkeakoulu, Yhteiset palvelut
Sarja: Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia
Linkit: http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166081.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Yhteiset palvelut