Potentials in the field of global education services and export of expertise with Latin American countries

Julkaisussa: Development of cooperation in Latin America : collaboration in education, research and business - opening up new opportunities
Tekijä: Helli Kitinoja
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Seinäjoki University of Applied Sciences
Julkaisuvuosi: 2016
ISSN: 1456-1743
Emojulkaisun nimi: Development of cooperation in Latin America : collaboration in education, research and business - opening up new opportunities
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Kitinoja, Helli - Seinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK Toimisto
Organisaation sisäinen affiliaatio: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK Toimisto