Designing a service-dominant business model in the industrial context

Julkaisussa: An Introduction to Industrial Service Design
Tekijä: Ojasalo, Katri
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Routeledge
Julkaisuvuosi: 2016
Emojulkaisun nimi: An Introduction to Industrial Service Design
Sivunumerot: 117 - 123
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Liiketaloustiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Ojasalo, Katri - Laurea-ammattikorkeakoulu, Laurea
Linkit: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201702162442
Organisaation sisäinen affiliaatio: Laurea-ammattikorkeakoulu, Laurea