Developments in the evolutionary theory of social interactions

Tekijä: Rautiala, Petri
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: G5 Artikkeliväitöskirja
Julkaisija: University of Jyväskylä
Julkaisuvuosi: 2016
ISSN: 1456-9701
Tieteenala: Luonnontieteet
Ekologia, evoluutiobiologia
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Rautiala, Petri - Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Sarja: Jyväskylä studies in biological and environmental science
Aiheet:
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6724-6
Organisaation sisäinen affiliaatio: Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos