Työpaikkatason toimenpiteet työn ja muun elämän yhteensovittamisen tukemiseksi työuran eri vaiheissa: systemaattinen katsaus interventiotutkimuksista

Tekijät: Ropponen, Annina;Känsälä, Marja;Rantanen, Johanna;Toppinen-Tanner, Salla
Tekijöiden määrä: 4
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
JUFO-ID: 71650
Julkaisija: Työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuvuosi: 2016
ISSN: 0787-510X
Volyymi: 59
Numero: 4
Sivunumerot: 5 - 15
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kansantaloustiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Rantanen, Johanna - Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Sarja: Työpoliittinen aikakauskirja
Aiheet:
Linkit: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2016120730443
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/52694
Organisaation sisäinen affiliaatio: Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos