Johdanto

Julkaisussa: Taito2016 : opimisen ydintä etsimässä
Tekijä: Tuomi, Jouni
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Tampereen ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2016
Emojulkaisun nimi: Taito2016 : opimisen ydintä etsimässä
Sivunumerot: 7 - 10
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Tuomi, Jouni - Tampereen ammattikorkeakoulu, Terveydenhoitajakoulutus
Aiheet:
Linkit: http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/Muut/Taito2016-oppimisen-ydinta-etsimassa.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Tampereen ammattikorkeakoulu, Terveydenhoitajakoulutus