Myös digitalisaatio tarvitsee strategian

Tekijä: Haukijärvi, Ilkka
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Julkaisija: Tampereen ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2016
ISSN: 1799-375X
Numero: 2
Sivunumerot: 3
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Valtio-oppi, hallintotiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Haukijärvi, Ilkka - Tampereen ammattikorkeakoulu, Floworks
Sarja: TAMK.nyt
Aiheet:
Linkit: http://tamknyt.tamk.fi/myos-digitalisaatio-tarvitsee-strategian/
Organisaation sisäinen affiliaatio: Tampereen ammattikorkeakoulu, Floworks