Bacterial community dynamics and perennial crop growth in motor oil-contaminated soil in a boreal climate

Tekijä: Yan, Lijuan
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: G5 Artikkeliväitöskirja
Julkaisija: University of Helsinki
Julkaisuvuosi: 2016
Tieteenala: Luonnontieteet
Ympäristötiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Yan, Lijuan - Helsingin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta