Asiantuntijoiden välinen luottamus ja sosiaalinen työnjako julkisen terveydenhuollon organisaatioissa : fenomenografinen tapaustutkimus fysioterapeuttien ja lääkäreiden luottamus- ja työnjakokäsityksistä kahdessa kuntaorganisaatiossa

Tekijä: Kangas Heli
Tekijöiden määrä: 1
Julkaisutyyppi: G4 Monografiaväitöskirja
Julkaisuvuosi: 2017
ISSN: 1798-5749
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Valtio-oppi, hallintotiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Kangas, Heli - Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos
Sarja: Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Social Sciences and Business Stu
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2470-4
Organisaation sisäinen affiliaatio: Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos