Aapisen ja katekismuksen tavaamisesta itsenäiseen lukemiseen:Rahvaan lukukultuurin kehitys varhaismodernina aikana

Julkaisussa: Historiallisia tutkimuksia
Tekijä: Laine, Tuija Vappu Hillevi
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos
Julkaisufoorumiluokka : 2
JUFO-ID: 5970
Julkaisija: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Julkaisuvuosi: 2017
Emojulkaisun nimi: Historiallisia tutkimuksia
Tieteenala: Humanistiset tieteet
Historia ja arkeologia
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Laine, Tuija Vappu Hillevi - Helsingin yliopisto, Teologinen tiedekunta
Sarja: Historiallisia tutkimuksia
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin yliopisto, Teologinen tiedekunta