Výučba rómskeho razyka vo Fínsku:rozvoj, efektivnost a osvdčené postopy

Julkaisussa: Sociálny rozvoj s akcentom na komunikáciu ako nástroj pre zvyšovanie kvality života v štátoch Európy:Zborník príspe vkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
Tekijä: Granqvist, Kimmo Kalevi
Tekijöiden määrä: 1
Julkaisutyyppi: D3 Artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa
Julkaisija: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Julkaisuvuosi: 2016
Emojulkaisun nimi: Sociálny rozvoj s akcentom na komunikáciu ako nástroj pre zvyšovanie kvality života v štátoch Európy:Zborník príspe vkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
Sivunumerot: 59 - 80
Tieteenala: Humanistiset tieteet
Kielitieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Granqvist, Kimmo Kalevi - Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta