3D printing focused Peer Production : Revolution in design, development and manufacturing

Tekijä: Moilanen Jarkko
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: G5 Artikkeliväitöskirja
Julkaisija: Tampere University Press
Julkaisuvuosi: 2017
ISSN: 1456-954X
Numero: 1801
Tieteenala: Luonnontieteet
Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Moilanen, Jarkko - Tampereen yliopisto, Viestintätieteiden tiedekunta
Sarja: Acta Electronica Universitatis Tamperensis
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0493-5
Organisaation sisäinen affiliaatio: Tampereen yliopisto, Viestintätieteiden tiedekunta