Geos 3 Yhteinen maailma:Lukion maantieteen syventävä kurssi

Tekijät: Cantell, Hannele; Jutila, Heikki; Lappalainen, Sirpa; Sorvali, Mari; Kolehmainen, Jari
Tekijöiden määrä: 5
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Julkaisija: Sanoma Pro
Julkaisuvuosi: 2017
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Cantell, Hannele - Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta