Hämäläisten yritysten ennakointiosaaminen ja sen kehittäminen

Tekijä: Anne Laakso ja Helena Turunen
Julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
JUFO-ID: 61318894
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2017
ISSN: 2343-4708
Numero: Julkaistu 27.6.2017
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Liiketaloustiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Laakso, Anne - Hämeen ammattikorkeakoulu, Teknologiaosaaminen
Turunen, Helena - Hämeen ammattikorkeakoulu, Teknologiaosaaminen
Sarja: HAMK Unlimited: Journal
Linkit: https://unlimited.hamk.fi/yrittajyys-ja-liiketoiminta/hamalaisten-yritysten-ennakointi/
Organisaation sisäinen affiliaatio: Hämeen ammattikorkeakoulu, Teknologiaosaaminen