Kielten ja viestinnän opetusta kehittämässä digitaalisuus innostaa ja aktivoi

Tekijä: Ala-Louko, Ritva
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Julkaisija: Lapin ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2017
Numero: 3.10.2017
Tieteenala: Humanistiset tieteet
Kielitieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Ala-Louko, Ritva - Lapin ammattikorkeakoulu, Teollisuus ja luonnonvarat
Sarja: Pohjoisen tekijät - Lapin AMKin blogi
Aiheet:
Linkit: http://www.lapinamk.fi/blogs/Kielten-ja-viestinnan-opetusta-kehittamassa---Digitaalisuus-innostaa-ja-aktivoi/xvuzyjbs/cc9a1163-854f-4f4f-bd2b-928f363d6def
Organisaation sisäinen affiliaatio: Lapin ammattikorkeakoulu, Teollisuus ja luonnonvarat