Sparrausta ja kokeiluja yli oppilaitosrajojen

Julkaisussa: Kokeiluilla yrittäjyyttä ja yhteistyötä. SHAKE - innovaatiokokeilujen uusi malli
Tekijät: Torniainen, Anna-Maija; Kinnunen, Kristiina
Tekijöiden määrä: 2
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2017
ISSN: 2489-2467
Emojulkaisun nimi: Kokeiluilla yrittäjyyttä ja yhteistyötä. SHAKE - innovaatiokokeilujen uusi malli
Numero: 21
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Liiketaloustiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Torniainen, Anna-Maija - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Digitaalinen talous
Kinnunen, Kristiina - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli
Sarja: Xamk Kehittää
Aiheet:
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-036-4
Organisaation sisäinen affiliaatio: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Digitaalinen talous Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli