Digitaalisuuden mahdollisuudet ja haasteet AMK-kieltenopetuksessa

Tekijä: Segler-Heikkilä, Lena
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Julkaisija: Centria-ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2017
ISSN: 2489-3714
Numero: 1/2017
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Segler-Heikkilä, Lena - Centria-ammattikorkeakoulu, Liiketalouden koulutus
Sarja: Centria Bulletin
Aiheet:
Linkit: https://centriabulletin.fi/digitaalisuuden-mahdollisuudet-ja-haasteet-amk-kieltenopetuksessa/
Organisaation sisäinen affiliaatio: Centria-ammattikorkeakoulu, Liiketalouden koulutus