Merkityksellinen työ käsitteen määrittely ja mittaaminen

Tekijä: Kukkurainen, Marja Leena
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisuvuosi: 2017
ISSN: 2489-3773
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Liiketaloustiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Kukkurainen, Marja Leena - Lahden ammattikorkeakoulu, Liiketalous ja matkailu
Sarja: LAMK RDI Journal
Aiheet:
Linkit: http://www.lamkpub.fi/2017/12/21/1729/
Organisaation sisäinen affiliaatio: Lahden ammattikorkeakoulu, Liiketalous ja matkailu