Elämän malja rintamalottana toimineelle Eeva Resendahlille

Tekijä: Lipponen, Varpu
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
JUFO-ID: 52527569
Julkaisija: Suomen palliatiivisen hoidon yhdistys ry.; Suomen Palliatiivisen Lääketieteen Yhdistys ry.
Julkaisuvuosi: 2017
ISSN: 2243-2914
Numero: 47
Sivunumerot: 5
Tieteenala: Lääke- ja terveystieteet
Hoitotiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Lipponen, Varpu - Tampereen ammattikorkeakoulu, Terveyden edistämisen koulutus YAMK
Sarja: Palliatiivinen hoito
Linkit: http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018091815212
Organisaation sisäinen affiliaatio: Tampereen ammattikorkeakoulu, Terveyden edistämisen koulutus YAMK