The Baltic Crusades and the Culture of Memory:Studies on historical representation, rituals, and recollection of the past

Tekijä: Kaljundi, Linda
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: G5 Artikkeliväitöskirja
Julkaisija: University of Helsinki
Julkaisuvuosi: 2016
Tieteenala: Humanistiset tieteet
Historia ja arkeologia
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Kaljundi, Linda - Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta