TYö@Elämä opas työpaikoille työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi

Tekijät: Toppinen-Tanner, Salla; Bergbom, Barbara; Friman, Riikka; Ropponen, Annina; Toivanen, Minna; Uusitalo, Hanna; Wallin, Marjo; Vanhala, Anna
Tekijöiden määrä: 8
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja
Julkaisija: Työterveyslaitos
Julkaisuvuosi: 2016
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Psykologia
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Barbara, Bergbom - Työterveyslaitos
Riikka, Friman - Työterveyslaitos
Annina, Ropponen - Työterveyslaitos
Minna, Toivanen - Työterveyslaitos
Salla, Toppinen-Tanner - Työterveyslaitos
Hanna, Uusitalo - Työterveyslaitos
Marjo, Wallin - Työterveyslaitos
Anna, Vanhala - Työterveyslaitos
Aiheet:
Linkit: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131549/Ty%c3%b6%20ja%20el%c3%a4m%c3%a4.pdf?sequence=1