Demokratins drivkrafter

Julkaisussa: Sverige och Finland
Tekijä: Meinander, Henrik
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: ruotsi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål
Julkaisuvuosi: 2017
Emojulkaisun nimi: Sverige och Finland
Sivunumerot: 11 - 20
Tieteenala: Humanistiset tieteet
Historia ja arkeologia
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Meinander, Henrik - Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta