Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen arviointiraportti

Tekijät: Kinnunen, Timo; Vikberg-Aaltonen, Paula; Malmisuo, Jaana; Iivanainen, Ansa; Vuori, Anne; Hämäläinen, Kiris; Alahuhta, Maija; Männistö, Nina; Jylkkä, Merja; Pennanen, Tiina; Kajander-Unkuri, Satu; Seppänen, Salla; Virkki, Päivi; Aho, Hanna; Friman, Kaisa; Melender, Hanna-Leena
Tekijöiden määrä: 16
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
JUFO-ID: 72259580
Julkaisija: Savonia-ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2018
ISSN: 2343-5496
Numero: 1/2018
Tieteenala: Lääke- ja terveystieteet
Hoitotiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Vuori, Anne - Lahden ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveys
Hämäläinen, Kirsi - Lahden ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveys
Sarja: Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisusarja
Linkit: https://issuu.com/savonia/docs/haavahoitoweb
Organisaation sisäinen affiliaatio: Lahden ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveys